Varför snarkar frallor

Pipistrellens Kennel

-Fransk bulldogg-

Brachycephala hundar – vad är det?

 

 

Brachycephala betyder ”kort (braychy) skalle (cephala)” och är en benämning som används om hundraser med nosar som är korta iförhållande till bredden på huvudet. Exempel på sådana raser är pekinges, mops, bostonterrier och så förstås engelsk och fransk bulldogg. Genetiska mutationer har orsakat en förkortning av skallbenen som dock inte åtföljts av en motsvarande förändring av de mjuka vävnader som ska få plats inuti skallen, vilket leder till en rad problem för dessa raser. Problemen med förkortad skalle uppmärksammades redan på 60-talet och har diskuterats sedan dess.

 

Försvårad andning

Förändringarna innebär att näsborrarna kan vara för trånga och nosvingarna ligger över öppningen så att luften får svårare att passera. Den korta nosen gör att den mjuka gommen har svårt att få plats I munnen. Den bakre delen kan därför skjuta ut bakåt mot svalget och bilda ett veck som vibrerar vid andning och som täcker delar av svalget. Då uppstår den karaktäristiska snarkningen. Luftstrupen kan innehålla förträngningar som försvårar passagen av luft genom halsen. En individ kan ha en eller flera av dessa förträngningar och olika kombinationer av dessa. Resultatet blir att mer kraft krävs för att dra ner luften i lungorna och ett undertryck bildas iluftkanalen. Tryckförändringen kan orsaka ytterligare problem. I vissa fall kan ett par slemhinnesäckar som sitter i svalget vrängas ut i luftkanalen. Normalt buktar de inåt, bort från håligheten i strupen. Men då undertrycket ökar kan de vrängas in i svalget och lägga sig mot stämbanden och försvåra andningen. Undertrycket kan också påverka broskringarna i luftstrupen så att dessa ändrar form och strupen trycks samman. Vissa medfödda förändringar av vävnaden i nos, svalg och strupe kan alltså orsaka ytterligare problem för drabbade individer.

 

Grunda ögonhålor

De korta ansiktsbenen ger också att ögonhålan är grundare än hos raser med normallånga nosar. Det innebär att ögonen tenderar att bli utstående och utsatt för yttre skador. Vissa individer kan också ha svårt för att stänga ögonlocken ordentligt. Det är också vanligt att bland annat fransk bulldogg har igentäppta tårkanaler vilket innebär att tårarna istället rinner ut ur ögonen och ner i de veck som bildats under ögonen.

 

Hudveck

Den förkortade nosen innebär att hudveck bildas under ögonen. Det är inte skadligt isig självt, men om fukt stannar kvar i vecken kan svamp växa till och orsaka klåda.

 

Mag- tarmproblem

En del individer som lider av förträngningar i andningsvägarna har också problem med kräkningar och kväljningar. Om gommen är för lång kan den stimulera kräkreflexen hos djuret. En teori säger att det förändrade trycket i luftstrupen kan påverka nerverna till magsäcken och orsaka upprepade kräkningar.

 

Förlossningsproblem

Många olika faktorer påverkar risken för problem under förlossningen men forskning visar att plattnosade hundraser är överrepresenterade bland dem som ofta måste förlösas med kejsarsnitt. Man tror att det kan finnas minst två orsaker till detta. Dels anses huvudena hos valparna vara större och bredare hos plattnosar än hos andra raser, och därför anses de svårare att krysta fram. Men det finns också en hypotes som säger att svårigheterna med andningen ger en syrebrist som orsakar värksvaghet. Problemet är så vanligt att de flesta försäkringsbolag har valt att inte låta kostnader för kejsarsnitt ingå i försäkringen.

 

Hur ser man om hunden är drabbad?

Hundar reglerar sin kroppstemperatur företrädesvis genom att flämta. Om det finns förträngningar i andningsvägarna försvåras flämtningarna och djuret kan få svårt att svalka sig. Det innebär att bulldoggar ofta har svårt för värme och ansträngning. Syrebristen kan orsaka blåaktiga slemhinnor, vilket är en tydlig indikation på att hunden är överhettad eller mycket stressad. Om hunden snarkar i mycket stor utsträckning, är det tecken på att en eller fler av förändringarna som nämns ovan finns hos individen. Genom ett besök hos veterinären kan man ta reda på om hunden har någon förträning i andningsvägarna. Flera av dem går att åtgärda genom operation, men åter igen har flera försäkringsbolag valt att inte täcka behandling för denna typ av problem.

 

Behandling

Eftersom många av problemen med förkortad skalle är ärftliga, är det viktigaste vi kan göra givetvis att inte avla på individer som har problem med andning och vid förlossning. Genom att sortera bort gener för förträngningar via riktad avel får vi friskare individer som kan leva ett normalt hundliv. Men om hunden är drabbad finns hjälp att få. De täta näsborrarna, den förlängda gommen och de vrängda slemhinnesäckarna kan opereras bort och på så sätt vidga andningsvägarna. Det är också viktigt att uppmärksamma om hunden verkar få problem med att svalka sig varma dagar eller efter långvarig ansträngning. Ta alltid med vatten för att dricka men också för att svalka hunden. Blöt ner magen, armhålorna, ljumskarna, tassarna, huvudet och öronen i första hand. Här strömmar blodet nära huden och avkylningen får störst effekt. Lämna absolut inte hunden utan mänskligt sällskap i bilen under sommarhalvåret.

 

Vad gör rasklubbarna?

Sedan 2001 uppmanar SKK rasklubbarna att uppmärksamma problemen med bland annat andningen hos plattnosarna och på så sätt styra aveln mot friskare individer. Fransk bulldoggklubb har utvecklat RAS, en rasspecifik avelsstrategi för att komma tillrätta med problemen. Den finns att läsa på klubbens hemsida. Här betonas särskilt vikten av att endast avla på friska individer så att vi i framtiden kan fortsätta att njuta av denna härliga ras.

 

Anna Zeffer

 

 

Referenser:

 

"Luftvägsrelaterade problem hos brachycephala hundraser"

Jessica Haraldsson nr 2010:41 Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU

 

 

 

 

 

 

Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse